Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

1

İbrahim Okur

Sunuş

Geçtiğimiz yıllarda büyükşehir belediyesi olarak hizmet veren illerimize

bağlı olan il özel idareler kapatılarak, sorumlulukları (görevleri) büyükşe-

hir belediyelerimize devredilmişti. Bu sebeple mücavir alan içerisindeki

hizmet ağı daha da genişlemiş oldu. Büyükşehir belediyelerimiz de ilçe

belediyelerimiz ile birlikte, yol yapım ve bakım hizmetlerini aksatma-

dan yerine getirmeye çalışmaktadır.

2016 yılında halen çocuklarımızın çamurlu ve tozlu yollarda okula git-

meleri, evlerinin kapısını ve penceresini açamayan kadınlarımızın olması

gerçekten utanç verici bir durumdur. Sınırlı bütçeleri ile tüm ihtiyaçlara

cevap veremeyen belediyelerimiz bu konuda çok çaresiz durumdalar.

Belediyelerimizin yol yapımı ile ilgili iki seçenekleri vardır: Ya mevcut

yolları ihale yöntemi ile özel bir firmaya taşere edecektir ( ki bu da paha-

lı olacağından kısım kısım yani belirli yerleri yaptırabilecek) Ya da kendi

yollarını kendisi yapacaktır. “Bu nasıl olacak? Belediye kendi imkânları

ile bu işi nasıl yapabilir? Yol yapım işi ile ilgili yeterli işi bilen kadrosu var

mı?” gibi sorular hemen akla geliyor.

Tam burada Okur Makina olarak devreye giriyor ve diyoruz ki; sathi kap-

lamada ezberleri bozduk. Üretimini yaptığımız OKUR Kombi Sathi Kap-

lama Aracı ile yol yapmak artık çok kolay. Bu makina ile yapıştırıcı olarak

kullanılan bitümlü malzeme ya da asfalt emülsiyonu tam gramajında

yere serilirken; aynı zamanda agrega (mıcır) serim işlemi de tamamla-

nıyor. Makinanın bu işlemi ön ön giderken yapabilmesi ve yola atılacak

malzemenin istenilen miktarda ayarlanabilmiş olması, mükemmel bir

işin ortaya çıkmasını sağlıyor.

Bu işlemin kolaylığı ve yapılabilir olması belediyelerimizi cesaretlendiri-

yor ve doğru karar vermelerini sağlıyor.

Bu sayımızın büyük bir bölümünü çalıştığımız belediyelerin, il özel ida-

relerin, yurtiçinde ve yurtdışında çalışan özel firmaların sathi kaplama

yapım işlerine ayırdık. Onların makinalarımızı tercih etmelerinin sebep-

lerini ve bu tercihlerinden dolayı kazançlarını sizlere aktarmaya çalıştık.

Umarız ki, sathi kaplama yapımı ile ilgili olumsuz önyargıları kaldırarak

kaliteli yollara kavuşmamızı sağlarız.

Yönetim Kurulu Üyesi