BUZLANMAYI ÖNLEYİCİ TUZ ÇÖZELTİSİ HAZIRLAMA ÜNİTESİ

Zorlu kış şartlarında son kullanıcılara yönelik en kolay ve pratik kullanım özgürlüğü sağlayabilmesi için tasarlanan bu ünite, kullanım kolaylığının yanı sıra doğru ve istikrarlı bir üretim sağlamaktadır. Ülkemiz kış şartları için kar
mücadelesinde çığır açan bir araçtır.

Tesisin akıllı uygulamalara olanak sağlaması amacı ile kontrol sistemi çağdaş haberleşme olanağı sağlamaktadır.

Bununla birlikte uzaktan yardım, anlık bilgi akışı uyumlu ve kesintisizdir.
Teknik açıdan tasarım, tuzlu su çözelti karışımı kuru tuz (sodyum klorür- NaCl) ve sudan oluşmaktadır.

DEMLEME SAFHASI

Günümüzde üretim yapmadan önce iş güvenliği ve işçi sağlığı önem kazanmaktadır. EC standartlarına uygun tasarımı ile tüm olumsuzluklar ortadan kaldırılmıştır.

TASARIM

Şekildeki diyagramdan görüldüğü üzere ağırlıkça %23.3 oranına ulaşıldığında -21oC ye kadar yol yüzeyinde maksimum etki yapar. Bu nedenledir ki; bu ötektik değeri yakalayabilmek için konsantrasyon üretimi kusursuz olmalıdır. Enstrümanların seçimi hem sağlamlık hem de doğruluk açısından tasarım ilkelerine uygundur.

  • Buzlanmayı Önleyici Tuz Çözeltisi Hazırlama Ünitesi
  • Demleme Sistemi
  • Özel Tasarım