1. Ürün Genel Tanıtımı

Günümüz teknolojisinde muhtelif proseslerde yüksek sıcaklıklar gerekmekte, buna bağlı olarak yüksek sıcaklıkta bir ısı transfer ortamına ihtiyaç duyulmaktadır.

Kızgın Yağ Kazanı herhangi bir endüstriyel tesisin ihtiyacı olan ısı enerjisini sağlayan çevre dostu bir üründür. Sıvı ya da gaz halindeki yakıtı brülör yardımı ile yakıp ısı enerjisine çeviren ve konveksiyon, kondüksiyon veya radyan ısı transfer yolları ile kızgın yağ ısıtılarak enerji aktarılır.

Sirkülasyon pompası yolu ile istenilen kaynağa ısı gönderilerek enerji transfer edilmiş olur. Sistem atmosfere açık olarak çalıştığından çok kararlı ve güvenli bir sistemdir.

Ayrıca, Makine Emniyeti, Basınçlı Ekipmanlar, Alçak Gerilim ve Elektromanyetik Uyumluluk Direktifleri uyarınca CE güvenlik şartlarını temin etmek amacıyla hem tasarım hem de üretim aşamalarında titizlikle değerlendirilmiştir.

1.1. Kullanım Amaçları

Buhar ve kaynar su bu ihtiyaçlara belli basınçlara kadar cevap verebilmekte, daha yüksek sıcaklıklarda ulaşılması gereken basınç değerleri, çözümleri pahalı ve tehlikeli boyutlara ulaştırmaktadır. Yüksek sıcaklıklarda ısı üretimi en verimli ve emniyetli bir şekilde kızgın yağ kazanları ile sağlanabilmektedir.

Kızgın yağ kazanlarında, yapısında herhangi bir değişikliğe uğramadan atmosferik basınçta 300 °C’ye kadar ısıtılabilen ısı transfer yağları kullanılmaktadır. Gövde içindeki serpantinlerde dolaşan ısı transfer yağı, brülör yardımıyla 250-300 °C’ye kadar ısıtılabilir ve kızgın yağ yoluyla ısı istenen prosese veya tesise aktarılır.

Kızgın yağ kazanları, yüksek kazan baca gazı çıkış sıcaklıkları nedeniyle ısı geri kazanımı amacıyla kullanılmaya en müsait kazanlardır. Kazan üzerine veya arkasına ilave edilecek ekonomizer veya hava ısıtıcıları ile işletme sıcak su veya sıcak hava ihtiyacının bir bölümü veya tamamı düşük yatırım maliyetiyle üretilebilir.

1.2. Ürün Bileşenleri

Kızgın Yağ Kazanları 500.000-1.000.000 kcal/sa ısıl kapasiteye sahip KYK500, KYK750 ve KYK1000 olmak üzere 3 model üretilmektedir.