Asfalt Makine ve Ekipmanları sektöründe tasarım, üretim ve satış sonrası hizmetler süreçlerinde çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerinin sağlanması amacıyla yasal mevzuat şartlarını tam olarak yerine getirmek,

Çalışanların iş süreçlerinde meydana gelebilecek güvenlik risklerini analiz edip, yaralanma ve sağlık bozulmalarına karşı gereken tedbirleri alarak OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışmak,

OHSAS 18001 Yönetim Sisteminin etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla oluşturulacak hedefler, planlar ve izleme parametreleri yoluyla sistemin performansını sürekli takip etmek,

Çalışanlarımızın sağlık ve güvenlik şartlarının temin edilmesi için gerekli kaynakları sağlamak ve bilinç düzeylerinin artırılması için gerekli eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmektir.