1- Müşterinin ihtiyacı analiz edildikten sonra, kullanılacak uygulama tipine ve miktarına bağlı olarak müşteri odaklı bir tasarım sunulur. Tankların uygulama proseslerine göre boyutları, taşınabilirliği, kapasitesi, çevre koşulları ve çalışma şartlarının zorluğu bakımından seçilmesi önemlidir.

2- Tankın gövde tasarımı, depolanacak bitüm tipine göre ısıtma, geometrik büyüklük ve karıştırıcı tipi zemin bağlantı esasları hesaplanarak müşteriye sunulur.

3- Enerji sarfiyatını azaltmak için termostatik ısı kesiciler ve yüksek performanslı izolasyon kullanılır.

4- Bitüm tank ısıtma sistemlerinde isteğe bağlı olarak, alev borulu ısıtma, kızgın yağ borulu ısıtma ve elektrikli ısıtma olarak üç farklı yöntem kullanılır.

5- Tank, bağımsız sıcaklık ve seviye kontrol cihazları ile çalışabilmektedir. Ayrıca tank tesisi diğer tanklarla ortak bir program dahilinde kullanılır ve izlenilebilir. İleri teknoloji sayesinde operasyon ve işletim kolaylığına sahiptir. Tek kişi ve tek tuş kullanımı ile pratiktir.

6- Tanklar, büyük hacimlere gereksinim duyulduğunda yerinde ve dikey tank esasına göre imal edilirler.

7- Küçük ve orta boy hacme sahip tanklar (1-100 m3arası) karayolu taşıma esaslarına uygun şekilde imal edilirler.

8- Bitüm tank ergonomisi; taşıma, kurulum ve devreye alma bakımından hızlı ve pratiktir. İsteğe bağlı olarak konteyner içi bitüm tankı da üretilmektedir.

9- Yatırım amortisman geri dönüş hızı ile yatırım ve işletme maliyetleri en aza indirgenmiştir.

10- Tesis emniyet ve güvenliği, uluslararası standartlar içerisinde tavizsiz olarak yürütülmektedir.

11- Modern alt yapı enstrümanları ile veriler doğru işlenir, güvenilir raporlama yapılır ve arşivlenir.

12- Anlık bilgi transferi ve uzaktan izlenebilirlik sayesinde daima kontrol altındadır.

13- Satış sonrası servis hizmetleri ile dünyanın her noktasına aynı standartlarda ve kesintisiz olarak verilmektedir.

14- Eğitimler; üst yönetim, kalite kontrol, bakım ve operatör grupların gereksinimlerine uygun olarak verilmektedir.

Kompakt yapısı sayesinde kurma, sökme, taşıma devreye alma işlemleri pratiktir.

Isı salınımına bağlı olarak bitümden çıkan zehirli hidrojen sülfür gazını toplayıp elimine edebilen kondenserlerin flanşları mevcuttur.

Standartlara uygun merdiven ve yürüme platformları sayesinde çalışma koşulları konforludur.

Bitüm tankları; içinde bulunduğu proseslere göre uygun karıştırıcı (tipi, adedi ve motor gücü) özellikleri ile monte edilirler.

Tüm tank tasarımları, analiz programlarında değerlendirilip kaynak protokollerine göre imal edilirler.

Tankların alt yapısı, akıllı uygulamalarla uyumlu olacak şekilde ayarlanır.

Sıcaklık ve taşma emniyet değerleri, mekanik ve elektronik ölçümlerle çift emniyetli olarak sağlanır.

İşletim ve bakım kolaylığına sahiptir.

Tank ve tank tesisi yalnızca bir operatör tarafından işletilebilir

TANK MODELLERİ
ÖZELLİKLER YATAY DİKEY SABİT
KAPASİTE(m3) 1-100 1-100 200-5000
TAŞINABİLİRLİK x
ISITMA TERMOSTATİK KONTROLL✓
ALEV BORULU x
KIZGIN YAĞ BORULU
ELEKTRİKLİ x
KARIŞTIRICILI
SEVİYE RADAR