1. Müşteri ihtiyaçlarının yüksek verimlilikle karşılanabilmesi için kullanılacak uygulama tipine ve miktarına bağlı olarak bir tasarım sunulur. Geri dönüştürülebilir malzeme kullanılarak farklı reçeteler çerçevesinde alt temel, bitümlü temel, binder ve aşınma tabakaları için soğuk karışımlar hazırlama işlemini gerçekleştirir.

2. Gelişen kimyasal katkılar sayesinde bağlayıcı olarak kullanılan bitüm emülsiyonları; kaliteli ve kararlı soğuk karışımın en önemli unsurudur. Uluslararası standartlara uygun yüksek nitelikli üretim anlayışı sayesinde, yakın gelecekte sıcak karışım plentlerinin yerinin alması kaçınılmazdır.

3. Teknolojideki gelişmeler sayesinde coldmix plentinin mobil ve sabit modelleri; kurulum, transfer, operasyon ve işletim rahatlığına sahiptir. Tek kullanıcı ve tek tuş ile pratiktir.

4. Kalitenin sürdürülebilirliği için ürün standartlarından hiçbir koşulda ödün verilmez. Ayrıca aşınma tabakası gibi özel karışımlar için mikser içinde precoat tekniği uygulanır.

5. Makine ergonomisi; taşıma, kurulum ve devreye alma oldukça hızlı ve pratiktir. İsteğe bağlı olarak soğuk silo seçeneklerinin çoğaltılması mümkündür.

6. Yatırım amortisman geri dönüş hızı sayesinde yatırım ve işletme maliyetleri en aza indirgenmiştir.

7. Tesis emniyet ve güvenliği; uluslararası çalışma kurallarına uygun olarak sağlanmaktadır. CO2 emisyon salınımı sıfırdır.

8. Üretimlerin kalitesi, sürdürülebilirlik esasına bağlı olarak korunmaktadır. Kimya alanındaki gelişmeler ve yenilikler sayesinde daha nitelikli ve çeşitli soğuk karışımlar elde edilmektedir.

9. Modern alt yapı enstrümanları ile veriler titizlikle işlenir, güvenilir raporlama yapılır ve arşivlenir.

10. Anlık bilgi transferi ve uzaktan izlenebilirlik sayesinde daima kontrol altındadır.

11. Satış sonrası servis hizmetleri, dünyanın her noktasına aynı standartlarda ve kesintisiz olarak verilmektedir.

12. Eğitimler; üst yönetim, kalite kontrol, bakım ve operatör grupların gereksinimlerine uygun olarak verilmektedir.

Soğuk karışımın yol uygulamalarındaki mükemmel sonuçları ve geri dönüştürülebilir malzemenin %100 değerlendirilmesi tesisin önemini artırmaktadır.

Hacimsel ve kütlesel ölçüm toleranslarının hassasiyeti sayesinde dozajlaması yapılan soğuk silo malzemeleri daima yüksek ürün kalitesine sahiptir. Kullanılan bitüm emülsiyonu,
kütlesel debimetre ile ölçülmekte ve nemlendirme suyu ise manyetik debimetre ile ölçümü sağlanmaktadır.

Agrega, bitüm emülsiyonu, çimento ve su oranlarındaki ürün kararlılığının P.I.D otomatik kontrolle sağlanıyor olması sonucu, operatör müdahalesine gerek duyulmaz.

Özel tasarım karıştırıcı sayesinde homojen ve kararlı bir sonuç elde edilir.

Pre-coating uygulaması sayesinde soğuk karışımlarda çeşitliliği sağlanırken, kalite açısından diğer tesislere göre üstünlük kazanır.

Tesis yalnızca bir operatör tarafında işletilir.

MODELLER
OKUR CMP 200 MOBİL OKUR CMP 400 MOBİL OKUR CMP 200 SABİT OKUR CMP 400 SABİT
KAPASİTE ( T/h) 200-300 400-500 200-300 400-500
KESİNTİSİZ ÜRETİM
TAŞINABİLİRLİK MOBİL MOBİL SABİT SABİT
MİKSER MOTOR GÜCÜ 37kW x 1 37kW x 2 37kW x 1 37kW x 2
PRECOAT&DOUBLE COATING
SOĞUK SİLO SAYISI 3 4 3 4
AGREGA DOZAJ BANT KAPASİTESİ 125 t/h 150 t/h 125 t/h 150 t/h
AGREGA DOZAJ BANT ÖLÇÜMÜ Hacimsel Hacimsel Hacimsel Hacimsel
AGREGA BANT KANTARI Kütlesel Kütlesel Kütlesel Kütlesel
ÇİMENTO SİLO KAPASİTESİ 30 T 50 T 30 T 50 T
ÇİMENTO DOZAJLAMA Kütlesel Kütlesel Kütlesel Kütlesel
POMPA KAPASİTESİ 20 t/h 30 t/h 20 t/h 30 t/h
BİTÜM EMÜLSİON DOZAJLAMA KÜTLESEL DEBİMETRE KÜTLESEL DEBİMETRE KÜTLESEL DEBİMETRE KÜTLESEL DEBİMETRE
SU POMPA KAPASİTESİ 15 t/h 30 t/h 15 t/h 30 t/h
SU DOZAJLAMA MANYETİK DEBİMETRE MANYETİK DEBİMETRE MANYETİK DEBİMETRE MANYETİK DEBİMETRE
TOPLAM GÜÇ 83 kW 151 kW 83 kW 151 kW