Asfalt Makine ve Ekipmanları sektöründe küresel pazarlardaki gelişmeleri yakından takip ederek çevreye duyarlı uygulamalarla ilgili sektörümüze öncülük etmek,

Üretim süreçleri esnasında ortaya çıkan ya da çıkabilecek katı, sıvı ve gaz atıkları kontrol edecek ve üretim süreçlerinin izlenmesi ile oluşabilecek atıkları minimize edecek etkin bir “Çevre Yönetim Sistemi”  uygulamak,

Doğaya -havaya, suya, toprağa ve yaşayan tüm canlı varlıklara- verilebilecek zararı minimum seviyede tutmak amacıyla “Çevre Yönetim Sistemi”nin sürekliliğini sağlamak ve izleme parametrelerini sürekli takip etmek,

Çevreye saygılı bir kuruluş olarak ulusal yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmek, sadece çalışanların değil, aynı zamanda tedarikçi ve müşterilerin de çevre bilincinin artırılması için gerekli çalışmaları yapmak,

Tasarım aşamasından ürünün satış sonrası hizmetler de dâhil olmak üzere, tüm süreçlerde doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanımı için gerekli çalışmalara öncelik vermektir.