Röley tank tasarım hesaplamalarında, Karayolları Trafik Yönetmeliği 128. Maddesindeki; Karayolunda trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar, karayolu yapısına zarar vermeden güvenle seyredebilecek ağırlıklar ve tankta genleşme ihtimaline karşı 10% güvenlik hacmi dikkate alınmıştır.

Röley tanklar brüt 22.000 litreden 40.000 litreye kadar müşteri isteğine göre farklı boyutlarda /hacimlerde imal edilebilirler.

Tank gövdesi St 37.2 kalite 4 mm ve alın sacları 5 mm sacdan imal edilmiş olup, birleşim yerleri hem içten hem dıştan uygun elektrotla kaynak edilmiş, alın sacları tek parçalı tasarlanmıştır. Tüm tanklar kaynak operasyonu sonrasında pnömatik (basınç/sızdırmazlık) testine tabi tutulmaktadır.

Tank, içindeki çalkantıları önlemek amacıyla en az altı bölmeli dalgakıran sacları ile donatılmıştır. Tank içine konan dalgakıranlardan rahatlıkla bir insan geçebilir. Asfalt takviyesi için menhol delikleri konulmuştur.

Tank gövdesi en az 50 mm’lik taşyünü ile izole edilmiştir. Taşyünlerinin tank yüzeyine yığılmasını önlemek için telli tip tercih edilmekte ve üzeri 1 mm kalınlıkta alüminyum sac veya paslanmaz sac ile kaplanmaktadır.

Genleşme risklerine karşı tank güvenliği 0,3 bar iç basınçta otomatik olarak açılan havalandırma kapağı (menhol) ve 3” lik taşma borusu ile sağlanmaktadır.

Karayolları Trafik Yönetmeliği şartlarının karşılanmasına ilaveten ADR Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık şartlarını karşılamak üzere re-design çalışmaları devam etmektedir.