Elli yılı aşkın bir süredir asfalt makina ve ekipmanlarında sektörün yüz akı olan Okur Makina; günümüz iş dünyasında yaşanan baş döndürücü teknolojik gelişmelere süratle entegre olarak sektördeki kalıcılığını pekiştirmek, yenilikçi yöntemler ve çalışma koşulları oluşturmak, çalışanlar tarafından tercih edilen bir firmaya dönüşerek kaynak problemlerini çözmek, mevcut işletmeyi gelecek kuşaklara aktarabilmek, yaşam boyu öğrenme sürecinde çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, davranışsal, yönetsel ve teknik yetkinliklerini geliştirmek, işlerini daha kaliteli yapmaları ve onları geleceğe ve bir üst pozisyona hazırlamak amacıyla Okur Makina Akademiyi 2023 yılının Şubat ayı başında hayata geçirmiştir.

Akademinin hedefi; Okur Makinanın geleceğe bakış açısı olan “Sektörün beklentilerine paralel üretim kalitesini geliştirmeye devam ederken, uluslararası pazarda akla ilk gelen güvenilir markalardan olmayı hedeflemek.” düsturunu “disiplin”, “doğruluk” ve “standartlara uymak” ile pekiştirmek, kurumsal aidiyet oluşturmak, müşteri memnuniyetinin yanı sıra çalışan memnuniyetini de sağlamak, işletmede biz kültürünü hâkim kılmak, önyargılardan kurtulmak ve empati yapmayı olağanlaştırmak ve tüm çalışanları bilinçlendirmektir.

Akademinin amacı; departmanlar arası uyum, takım çalışması ve iş birliğini geliştirmek, departmanların eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve analiz etmek, çalışanlarımızın yeteneklerinin en iyi şekilde kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak, yetenek ve becerilerini geliştirmede herkese eşit fırsatlar tanımak, katılımcı bir iş ortamı sağlamak, ortak çalışma kültürünü benimsetmek, verimliliği geliştirmek, sürdürülebilirliği güvence altına almak, çalışanları işlerin planlanması ve yönetilmesine katkıda bulunmaya teşvik etmek, yurt sevgisi, dürüstlük, iş kalitesi ve hoşgörü değerlerini işletmede öncelemek ve sözün özü Okur Makinanın geleceğine ve kurumsal gelişim yolculuğuna öncülük etmektir.

Okur Makina Akademi olarak belirlediğimiz tüm hedef ve amaçları gerçekleştirebilmek için, sektörde alanında uzman kurum ve kişilerden, bölgemizde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin kapasitelerinden, Ankara’da bulunan teknik üniversitelerin imkân ve kabiliyetlerinden destek almaya gayret edeceğiz. Bunun yanı sıra ayrıca, işletme bünyesinden yetiştirilecek iç eğitmenlerden de istifade etmeyi planlıyoruz.

İş hayatı doğru işleri, doğru yöntemle yapmayı gerektirir. Günümüz iş hayatında, sadece Türkiye’de değil bütün dünyada, ekonomik koşulların ağırlaşması, rekabetin artması sonucu çalışanlardan beklentiler yükselmiştir. Bu durumda kişinin karşısına iki yol çıkmaktadır. Ya ağırlaşan ve giderek daha talepkâr olan çalışma koşullarının “kurbanı” olmak, ya da “kaderini” eline almak. Bu noktada başarıya giden yol; ne istediğini bilmek ve harekete geçmekten ibarettir. Bu yolculukta Okur Makina Akademi olarak biz de varız.

İnanç mucizeyi mümkün kılar, denersen her şey mümkündür!